• Защо е наложително изготвянето на проект
  Изготвянето на инвестиционен проект в цялостния си вид представлява ясно и нагледно излагане на оформените от съвместната дейност на проектант и възложител идеи. Освен с цел одобрение от съответните служби с цел разрешение за строеж при необходимост, проектът сам по себе си изяснява основните замисъл, структура, начин на изпълнение и конкретни детайли- проблеми които биха възникнали в последващата фаза на изпълнение. Той се явява невидимата основа, сценарият на последващите действия, с цел постигане на удовлетворяващ краен резутлтат за минимално вложени средства, време и нерви.
   
  Фирма Мистър Грийн цени индивидуалността на всеки клиент и цели максимално да облагороди средата на живот, създавайки повече качествени пространства на обитаване както навън, така и в интериора.
 • Какво е необходимо за изготвянето на един качествен проект по паркоустройство (озеленяване)
  Добър проектантски екип
  Геодезичeска снимка
  Оглед на място
   
  …. и не на последно място- продуктивна комуникация с клиента, защото удовлетворителния краен резултат и за двете страни зависи от максимално ясно изразените желания и възможности за реализация.
 • Как протича изготвянето на проекта
  Инвеститорът трябва да е формирал първично своите идеи: дали желае да си поръча барбекю, басейн, декоративно езерце с рибки, рекичка с водопадче, розариум и т.н. Каква растителност му допада: тип френски парк с боскетни (подстригани) форми, тип английски (природен) парк, дали му допадат японските градини със своите аранжирани скални обеми и растения оформени като бонсаи…
   
  Следва оглед на място и разговор с клиента – едно първоначално формиране на идеи: заснемане на съществуваща растителност, определяне на главни подходи, материали за настилки, подпорни стени и т.н. Задължително е наличието на подложка, върху която проектантът скицира идеи и води записки. По този начин двамата заедно формират задание за проектиране.
   
  По това задание проектантският екип изготвя идеен проект.
   
  Следва втора среща с клиента и представяне на този проект. Практиката показва, че първото решение винаги е най-добро. Разбира се винаги се правят една две корекции. Важно е това да не прерастне в едни безкрайни преработки, за да не загубим първоначалния замисъл на проектанта. Ясно е, че клиентът е този който плаща и поръчва, но трябва да се знае, че всяко следващо изменение в повечето случаи го отдалечава все повече и повече от идеалното решение.
   
  След окончателно утвърждаване на проектното решение и фазата на проектиране, следва довършване на проекта и разпечатването му в няколко ексемпляра. Той трябва да съдържа: обяснителна записка, дендрологична ведомост, количествена сметка, паркоустройствен план, посадъчна схема, трасировъчен план, различни детайли и т.н.
 • Колко струва авторския надзор
   
  Изчислява се по вложено време на проектанта, при което се включва времето за работа и времето за път до обекта; начисляват се транспортни разходи; ако е необходимо се добавят командировъчни разходи и се заплаща преспиването на екипа.
 • Кога е моментът за проектиране
  При ново строителство- на проектно ниво. Дори да не се налага прилагането на част „Паркоустройтво и благоустройство” към проектната документация за получаване разрешение за строеж на инвестиционния Ви проект, е от изключителна важност да възложите изготвянето му, особено ако искате да разчитате на дворното си пространство като такова. Ще сгрешите, ако кажете: „после ще го мислим”. Изготвяйки частта „Геодезия” и по-точно Вертикална планировка, нашите колеги инжинери- геодезисти би трябвало да се съобразят именно с проблемите, засягащи паркоустройството- подходи, места за сядане, зелени площи, водни площи и т.н. С две думи- ако искате да имате смислено решение на дворното пространство дори на еднофамилната си къща, предвидете проектирането му заедно с останалата част от проекта, за да не плащате за нещо два пъти.
   
  При съществуващо застрояване- винаги, било с цел разнообразяване на върешно или външно пространство, придужавано от ремонт, или закъсняло доизясняване на тази част от проектното решение. Инвестиция от такова естество на пръв поглед може да изглежда излишна за хората, които не искат да дадат пари в повече от минимума, който се изисква. Тук идва въпросът обаче, не колко струва конкретнят материал, не колко пари бихте дали за тревните чимове, дървеният материал, водата или токът, а именно колко бихте дали за себе си, за да се чувствате по-добре, по-близо до природата и до естествената среда, която се отдалечава все повече от нас в урбанизираните територии.
 • Защо да заплатите 3 пъти по-висока цена и да поръчате при нас, а не при поредния ‘градински център’?
  Важно е за Вас да поръчате качествена услуга, а именно – проектиране. Проектирането се извършва от квалифицирани специалисти по съответната специалност, имащи опит и определен професионален авторитет. Градинските центрове не предлагат тези услуги, те са търговци на растителност. Дори да имат в набора си от служители и наши колеги и да предлагат услугата „проектиране” това е с цел единствено и само да реализират продажба на съответния вид растителност.