Преместване на свръхедроразмерни дървета

С дългогодишен опит в областта си, ние от фирма Mr.Green сме готови да Ви докажем, че едроразмерни дървета могат успешно да бъдат премествани с помощта на достатъчно знания, подходяща техника и обурудване. ​

Предлагаме Ви засаждане или преместване на едроразмерни дървета с цел облагородяване на екстериора с вече готови пораснали екземпляри или разчистване на строителното петно при инвестиционни намерения.

Фирма Mr.Green предлага засаждане на дървета от всички размери и професионални услуги за жилищни, търговски и обществени проекти.

Услугата включва изкопаване, транспорт, засаждане, поддръжка, гаранция.