Фирма Mr. Green е регистрирана 2000год. с дейност : Паркоустройствен дизайн на: паркове, градини, вилни парцели, зимни и покривни градини, паркоустройство на еднофамилни къщи - интериор и екстериор.

В процеса на работа, тясно се специализира в изграждане на декоративни водни ефекти, водни течения, фонтани и аранжировки от едрогабаритни скални късове(морени) в стил японска градина.

Фирмата се занимава със засаждане на свръхедроразмерни дървета – до момента с над 95% прихващаемост.

През 2006год. започва опити с отливки на скални повърхнини за постигане на максимално реалистичен воден ефект. Целта е постигане на изделие за монтаж в интериора с минимална стойност.

През 2009год. фирма `Мистър Грийн` започва да предлага изграждане на вертикални градини. До момента има над 50 изградени и поддържани обекта.

През 2021год. фирма `Мистър Грийн` предлага схеми за лечение на дървета чрез инжектиране на дървета.

Фирмата предлага поддръжка на вертикални градини и интериорно озеленяване. Развитието на фирма `Мистър Грийн` се дължи на колективните усилия на нашия екип от квалифицирани специалисти.

Фирмата предлага цялостно проектиране по части Архитектура и Ландшафтна архитектура във всички фази.